Tyholmenkampen – et folkeopprør og ungdomsopprør. Tyholmen i dag.

Dato
4. desember 2023
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Arendal kulturhus, Store Torungen

Hans Olaf Aanensen vil innledningsvis kort gå inn på Arendals utvikling som landets ledende sjøfartsby på 1700-tallet, knapphet på tomtearealer i 1950-åra, for så å ta for seg kampen for å bevare «rønnene» på Tyholmen og byens historiske miljø i 1970-åra. Det ble et folkeopprør og et ungdomsopprør som samlet gikk i fakkeltog til bystyremøtene for å redde Tyholmen. Mange gode krefter sto på, og det hele endte med at et knapt flertall i bystyret gikk inn for bevaring og restaurering av den gamle bebyggelsen på Tyholmen. Foredragsholder vil til slutt vise hvordan Pollen, Kanalplassen og Tyholmen er blitt byens flotte utendørsarena og hele Norges møteplass i dag.
Det vil være salg og signering av praktverket Tyholmenkampen etter møtet.


Hans Olaf Aanensen er født i 1945 og er utdannet ved NTNU i Trondheim 1965-70. Diplomoppgave 1970: «Miljøbevaring av Tyholmen i Arendal. Mer enn 50 års praksis som privatpraktiserende arkitekt i Arendal.» Erfaringene fra rehabilitering av husene på Tyholmen ble utgitt som boken «Gamle trehus» i 1980. Denne boka er blitt en klassiker i bygningsvern, og har kommet i flere utgaver og nye opplag.

Informasjon om hendelsen

Pris voksen
200

Arrangør

Senioruniversitetet i Arendal