Andre runde med jubileumstilskudd er vedtatt

Jubileumsnemnda har vedtatt å fordele 350 000 kr i tilskudd til arrangører i jubileumsåret. Neste søknadsfrist  er 1. desember, der det blir fordelt 260 000 kr. Disse fikk penger i denne søknadsrunden: 

Arendal byorkester - til nyttårskonsert/åpningskonsert i jubileumsåret søndag 8. januar 50 000 kr

Seniorsenteret Tyholmen med samarbeidspartnerne Arendal voksenopplæring, Med Hjerte for Arendal, Folkeakademiet og Kuben, til Stolt og staselig - Folk møter folk møter folkedrakter (andre bevilgning, fikk 50 000 kr også i mars) 50 000 kr 

Ændal - filmprosjekt og folkebevegelse - ved Rawad Ajameah (har fått 60 000 kr fra Sørnorsk filmsenter til filmdelen) 10 000 kr 

Teaterfabrikken til forestillingene Mellom holmår og skjær, humoristisk dramatisering av Arendals historie med Knut Elvik og Fredrik Schulze 15 000 kr 

Trefoldighets sokn - til fem forskjellige jubileumsprosjekt og -markeringer etter egen prioritering. 50 000 kr 

Arendal filatelistklubb - til frimerkeutstilling 13.-15. oktober 5000 kr 

Impact Hub Agder - sjakk for alle med seks sjakklørdager på torget, og turneringer sammen med Norges eldste sjakklubb - Arendal Sjakkselskab 10 000 kr 

Tromøy fritidsklubb - jubileumsmarkering for ungdom 2. juni 13 000 kr 

Econic Change - sommerkonserter i Torvgata 18. mai til 9. juni 10 000 kr 

Econic Change - julekonsert med nyinnflytta, venner og kos 10 000 kr 

Metodistkirken Arendal - til frihetskonsert 8. mai 20 000 kr 

Sørfjell IL - Sam Eydes minneløp (Kulturenheten ved park og idrettsavdelinga stiller også med arbeidshjelp for rydding av traséer) til arrangement våren 10 000 kr 

Show Pettersen ved Anita Pettersen - Så lenge skuta kan gå, historisk forestilling om Arendal 1914-1945 på Teaterplassen i slutten av mai 15 000 kr  

Hisøy historielag - stort arrangement om Sam Eydes barndom og ungdom på Løvli. Samarbeid også med Arendals dramatiske selskab, Kuben og andre 15 000 kr 

I tillegg har disse søkerne fått støtte fra kulturnettverket i kommunen, fra andre kontoer:

Arendal karateklubb- til presentasjonsdag om Arendals kampsportshistorie 7000 kr

Revesand bedehus - til bokprosjekt som, oppfølging av historiefortellerprosjektet 10 000 kr

Moland bygdekvinnelag - til vennskapsbesøk fra Alaskivi i Estland og demokratimøte 10 000 kr

Impact Hub - til internasjonal takkefest 6000 kr

 

.......

Den første tildelingsrunden, vedtatt i mars 2022:

I den første runden blei det prioritert å gi penger og andre typer klarsignal til de som er mest avhengig av å komme i gang tidlig, som utstillinger, filmproduksjoner, bokskriving og liknende. Flere søknader blir behandla etter de to neste søknadsfristene 15. mai og 1. oktober, og det er også samarbeid mellom jubileumsnemnda og flere av søkerne om finansiering far flere kilder.

Det blei vedtatt å støtte disse prosjekta etter første søknadsrunden i februar:

Revesand bedehus, 10 000 kr til historieprosjekt om bedehuset i lokalsamfunnet.

Bokhuset Forlag, 20 000 kr til spørrebok om Arendal, med Tom Flaten som forfatter.

Hans Olaf Aanensen, 20 000 kr til boka Kampen om Tyholmen.

Arendals dramatiske selskab, 60 000 kr til manus, dramatisering og forestilling om kampen om Tyholmen.

MediaService, 35 000 kr til forprosjekt om mulig jubileumsfilm om Arendal, med premiere høsten 2023.

Pusterom fotogalleri, 10 000 kr til flere fotoprosjekt rundt i kommunen i 2023.

Seniorsenteret Tyholmen, Arendal voksenopplæring, Med Hjerte for Arendal og Kuben, 50 000 kr for det store involveringsprosjektet «Stolt og staselig», Folk møter folk, møter folkedrakter, med utstillingsåpning på Kuben i juni 2023.

Rosenvinge kultur og mat, 5000 kr som første bevilgning i påvente av flere finansieringskilder.

Nordlek 2024, Aust-Agder ungdomslag, 20 000 kr til stor folkemusikk- og folkedansforestilling i mai 2023, et år før Nordens største folkedansfestival i Arendal sommeren 2024.

Til sammen er dette 290 000 kr.

Jubileumsnemnda har også satt av foreløpige summer til markering av selve jubileumsdagen 7. mai og til folkefest i forbindelse med mulig kongebesøk i løpet av året.