Søk på jubileumsmillionen

Vi inviterte lag, foreninger, kulturarrangører, næringslivet og deg til å delta i Arendal 2023. Den siste fristen var 1. desember 2022.

Bystyret vedtok 24. juni 2021 en plan for jubileet og et budsjett, der Arendal kommune blant andre tiltak stiller 1 million kroner til disposisjon for arrangører i jubileumsåret 2023.

Jubileumsnemnda hadde utdelinger av jubileumsmillionen etter søknadsrundene i februar og mai 2022. Liste over tildelingene står her.

I siste søknadsrunde 1. desember var det planlagt å ha 330 000 kr tilgjengelig. Men bystyrets budsjettvedtak for 2022 gjorde at jubileumsnemnda måtte senke ambisjonene noe.

Til nå er det mange som har fått tilskudd til viktige og gode tiltak innen litteratur, film og historiske emne.  Vi ser gjerne flere søknader fra helt øst og vest i kommunen, og søknader med barn og ungdom som målgruppe. Ta gjerne kontakt med Jan Kløvstad på jan.klovstad@arendal.kommune.no  eller telefon 91808256 om du lurer på noe.

Bystyret har vedtatt at jubileet skal:  

  • Gi glede, stolthet, engasjement og optimisme, i en by og kommune med sterke tradisjoner for å være utadretta og framtidsretta. 
  • Bidra til å utvikle Arendal som samfunn, og bidra til å skape varige positive ringvirkninger. 
  • Være for alle, i hele kommunen, hele året. 
  • Vise både fortid, nåtid og framtid i og for Arendal. 

Jubileumsfeiringa skal være i tråd med FNs bærekraftmål. Verdier som fellesskap, samskaping, inkludering, hjertevarme, stolthet og røtter vil stå sentralt i jubileet.