Jubileumsmillionen

Vi inviterte lag, foreninger, kulturarrangører og næringslivet til å delta i Arendals 300 år jubileum med støtte fra jubileumskomiteen. 

Bystyret vedtok 24. juni 2021 en plan for jubileet og et budsjett, der Arendal kommune blant andre tiltak stiller 1 million kroner til disposisjon for arrangører i jubileumsåret 2023.

Jubileumsnemnda hadde utdelinger av jubileumsmillionen etter søknadsrundene i februar, mai og desember 2022.

Første runde

I den første runden ble det prioritert å gi penger og andre typer klarsignal til de som er mest avhengig av å komme i gang tidlig, som utstillinger, filmproduksjoner, bokskriving og liknende. Det blei vedtatt å støtte disse prosjekta etter første søknadsrunden i februar:

Revesand bedehus, 10 000 kr til historieprosjekt om bedehuset i lokalsamfunnet.

Bokhuset Forlag, 20 000 kr til spørrebok om Arendal, med Tom Flaten som forfatter.

Hans Olaf Aanensen, 20 000 kr til boka Kampen om Tyholmen.

Arendals dramatiske selskab, 60 000 kr til manus, dramatisering og forestilling om kampen om Tyholmen.

MediaService, 35 000 kr til forprosjekt om mulig jubileumsfilm om Arendal, med premiere høsten 2023.

Pusterom fotogalleri, 10 000 kr til flere fotoprosjekt rundt i kommunen i 2023.

Seniorsenteret Tyholmen, Arendal voksenopplæring, Med Hjerte for Arendal og Kuben, 50 000 kr for det store involveringsprosjektet «Stolt og staselig», Folk møter folk, møter folkedrakter, med utstillingsåpning på Kuben i juni 2023.

Rosenvinge kultur og mat, 5000 kr som første bevilgning i påvente av flere finansieringskilder.

Nordlek 2024, Aust-Agder ungdomslag, 20 000 kr til stor folkemusikk- og folkedansforestilling i mai 2023, et år før Nordens største folkedansfestival i Arendal sommeren 2024.

Andre runde

Arendal byorkester - nyttårskonsert som åpningskonsert for 300-årsjubileet 50 000 kr

Seniorsenteret Tyholmen med samarbeidspartnerne Arendal voksenopplæring og Kuben, til Stolt og staselig - Folk møter folk møter folkedrakter (andre bevilgning, fikk 50 000 kr også i mars) 50 000 kr

Ændal - filmprosjekt og folkebevegelse - ved Rawad Ajameah (har fått 60 000 kr fra Sørnorsk filmsenter til filmdelen) 10 000 kr

Teaterfabrikken til Mellom holmår og skjær, humoristisk dramatisering av Arendals historie med Knut Elvik og Fredrik Schulze 15 000 kr

Trefoldighets sokn - til fem forskjellige jubileumsprosjekt og -markeringer etter egen prioritering- 50 000 kr

Arendal filatelistklubb - til frimerkeutstilling 13.-15. oktober 5000 kr

Impact Hub Agder - sjakk for alle med seks sjakklørdager på torget, og turneringer sammen med Norges eldste sjakklubb - Arendal Sjakkselskab 10 000 kr

Tromøy fritidsklubb - jubileumsmarkering for ungdom 2. juni 13 000 kr

Econic Change - sommerkonserter i Torvgata 18. mai til 9. juni 10 000 kr

Econic Change - julekonsert med nyinnflytta, venner og kos 10 000 kr

Sørfjell IL - Sam Eydes minneløp (Kulturenheten ved park og idrettsavdelinga stiller også med arbeidshjelp for rydding av traséer) til arrangement våren 2023 10 000 kr

Show Pettersen ved Anita Pettersen - historisk forestilling om Arendal 1914-1945 på teaterplassen i slutten av mai 15 000 kr 

Hisøy historielag - stort arrangement om Sam Eydes barndom og ungdom på Løvli. Samarbeid også med Arendals dramatiske selskab, Kuben og andre 15 000 kr

Tredje runde 

Ændal media, til filmen og folkebevegelsen Ændal fra munn og folkesjel (tillegg til tidligere løyving), 40 000 kr

Rosenvinge kultur og mat, til historisk spill Arendal 300 år – glimt fra historien (tillegg til tidligere løyving), forestillinger i Arendal kulturhus 11.-13. mai,  10 000 kr

Moland sokn, til 350-årsjubileum for Austre Moland kirke, søndag 14. mai, 10 000 kr

Kristin Bae Mysen, til kulturhistorisk bok og formidlingsopplegg  om kunstneren Fred Terkelsen, 25 000 kr

Munkehaugen, til åpne framtidsverksted/er, 40 000 kr

Gruppa Elin Lunde (Sweco), Ingunn Hylen Thomassen (Trafo arkitektur), Bjørn Barexstein (Tyholmen arkitekter), Mona Hauglid (Mona Hauglid Foto) og Julie Bøhn (Jubodesign), til «Arendal 300 år –En annerledes utstilling over Arendals fysiske planer og muligheter. Et stykke arkitektur- og byutviklingshistorie – fortid, nåtid og fremtid», 40 000 kr.

 

Grunnet nedskjæringer i det bystyrevedtatte budsjettet for 2023 er redusert til 800 000 kr. 45 000 kr blir henta fra andre kontoer i kommunen.