Arendals historie

300 år med historie

7. mai 1723 vedtok kong Frederik IV de foreløpige kjøpstadsprivilegier for Risør og Arendal, som den norske stattholderen Ditlev Wibe hadde skrevet utkastet til. 

Arendal har en lang maritim historie, og var i seilskutetiden på 1700 og 1800-tallet en av landets største og rikeste sjøfartsbyer. Byen ble opprinnelig bygget på syv holmer og ble kalt "Nordens Venedig" før sjøen rundt holmene gradvis ble fylt igjen. 

Viktige næringsveier i Arendal vært basert på tømmerfløting, jerngruver og skipsbygging. Arendal ble Nordens største sjøfartsby og i 1877 var ca. 500 skip registrert i Arendal. Denne tiden regnes som seilskutetiden, og blir referert til som byens storhetstid. I 1886 gikk en bank konkurs og trakk med seg rederier og handelshus. 

Mens det var handel og sjøfart som skapte Arendal, lever disse tradisjonene videre i dag. Distriktet har lange tradisjoner i båtbygging av forskjellige typer og størrelser. På 1950-tallet ble den glassfiberarmerte båten introdusert og fremstilling av plastbåter er betydelig i kommunen. De siste tiårene har bærekraft og klima hatt stort fokus og i 2020 ble det bestemt at en stor batterifabrikk skal bringe fremtiden videre i Arendal.