Om jubileet

Arendal fyller 300 år i 2023. 7. mai 1723 vedtok kong Frederik IV de foreløpige kjøpstadsprivilegier for Risør og Arendal, som den norske stattholderen Ditlev Wibe hadde skrevet utkastet til.

Vi skal feire hele Arendal, et jubileum for å markere at byen Arendal fikk det som i 1723 ble kalt kjøpstadsprivilegier.

Slik jobber vi

Vi jobber for å skape et jubileum hvor alle innbyggere får mulighet for å delta. Vi skal samarbeide med lag og foreninger, næringslivet og innbyggere om å gjøre året spesielt for hele kommunen, selv om det er Arendal by som blir 300 år. Vi håper mange vil delta og komme med innspill til hvordan vi får skapt en fantastisk flott feiring.

Det er nedsatt en jubileumskomite samt en arbeidsgruppe. Bystyret vedtok 24. juni rammene for feiringen.

Jubileumskomiteen

  • Leder Linda Sætra, kultursjef
  • Lisbeth Iversen, Med hjerte for Arendal 
  • Anne Cathrine Haugland, kommunalsjef
  • Morten V. Haakstad, Arendal næringsforening
  • Ugbaad Hussein 
  • Oddvar Godø Elgvin
  • Kristine Norberg

Jubileumskomitéen rapporterer til Komité for samfunnsutvikling hvert halvår. 

Arbeidsgruppa 

Jan Kløvstad
Stine Karin Håtuft
Runa Lindebjerg, kommunikasjon
Vidar Aas, kulturnettverket 

Arbeidsgruppa samordner arbeidet med 300-årsjubileet.

Har du gode ideer, innspill eller spørsmål?

Send oss en e-post

Jubileumsmillionen

Vi inviterte lag, foreninger, kulturarrangører og næringslivet til å delta i Arendals 300 år jubileum med støtte fra jubileumskomiteen. Les mer om hvem som har fått støtte.