Om jubileet

Arendal fyller 300 år i 2023. 7. mai 1723 vedtok kong Frederik IV de foreløpige kjøpstadsprivilegier for Risør og Arendal, som den norske stattholderen Ditlev Wibe hadde skrevet utkastet til.

Hvor

I hele kommunen, hele året.

Hvorfor

Vi skal feire hele Arendal, et jubileum for å markere at byen Arendal fikk det som i 1723 ble kalt kjøpstadsprivilegier.

Slik jobber vi

Vi jobber for å skape et jubileum hvor alle innbyggere får mulighet for å delta. Vi skal samarbeide med lag og foreninger, næringslivet og innbyggere om å gjøre året spesielt for hele kommunen, selv om det er Arendal by som blir 300 år. Vi håper mange vil delta og komme med innspill til hvordan vi får skapt en fantastisk flott feiring.

Det er nedsatt en jubileumskomite samt en arbeidsgruppe. Bystyret vedtok 24. juni rammene for feiringen.

Jubileumskomiteen
Leder Linda Sætra, kultursjef
Lisbeth Iversen, Med hjerte for Arendal 
Anne Cathrine Haugland, kommunalsjef
Morten V. Haakstad, Arendal næringsforening

Ugbaad Hussein 
Oddvar Godø Elgvin
Kristine Norberg

Jubileumskomitéen rapporterer til Komité for samfunnsutvikling hvert halvår. 

Arbeidsgruppa 
Prosjektleder, Jan Kløvstad
Stine Karin Håtuft

Runa Lindebjerg, kommunikasjon
Vidar Aas, kulturnettverket 

Arbeidsgruppa samordner arbeidet med 300-årsjubileet.

Har du gode ideer, innspill eller spørsmål?

Ta kontakt