Bøkene og forfatterne

Initiativet til bokverket kom fra historikeren Andreas Raaum, som hadde med seg Øyvind Rosenvinge, Niels H. Thommesen og Odd Longum i initiativgruppa.

I den første tida etter at det blei vedtatt å sette i gang prosjektet var Odd Longum og Gjermund Orrego Bjørndahl observatører fra Arendal bystyre, og så blei Gjermund Orrego Bjørndahl og Marion Rud Tallaksen oppnevnt av bystyret som medlemmer i styringsgruppa da den blei oppretta.

Forprosjektet for verket er skrevet av faghistoriker Sveinung Boye, og et forprosjekt om sjøfartshistoria er skrevet av faghistorikerne Gustav Sætra og Stein Tveite.

Forsiden av bokverket - Klikk for stort bilde

Bind 1 Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723

Forfattere: Knut Dørum og Eirin Holberg

Knut Dørum

Knut Dørum - Klikk for stort bildeKnut Dørum

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder sin nettside.
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).

Eirin Holberg

Eirin Holberg - Klikk for stort bildeEirin Holberg

Eirin Holberg er cand.philol. (2000) og stipendiat ved Nord Universitet. Hun har skrevet jernalderhistorie i store bokverk, som Helgelandshistoria, Nordlandshistoria og Telemarkshistoria.

Bilderedaktør

Kjell Olav Masdalen, Kuben/Aust-Agder museum og arkiv

Redaksjonskomiteen

Tore Oland (leder), Frank Allan Juhl, fylkesarkeolog, Margit Løyland, førstearkivar ved Riksarkivet, Kjell-Olav Masdalen og Kristoffer Vadum, faghistorikere ved Kuben/ Aust-Agder Museum og Arkiv

Styringsgruppa

Gjermund Orrego Bjørndahl (leder), Tore Oland, Liv Marion Tallaksen Ruud, Elin Lunde/Eirik Sørsdal og Andre Roshan/Hans Magne Tysland oppnevnt av Arendal bystyre, historiker Andreas Raaum, Ellen Ledaal Gjertsen (nestleder og vikarierende leder) for historielaga i Arendal, Kjell-Olav Masdalen/Kristoffer Vadum/Snorre D. Øverbø fra Kuben/ Aust-Agder Museum og Arkiv, Berit Eide Johnsen/Olav-Arild Abrahamsen/Gustav Sætra fra Universitetet i Agder, Kristin Lundby/Anne Lise Halvorsen fra kulturenheten i Arendal kommune.

Sekretær Sølvi Haraldstad Christensen, kulturenheten i Arendal kommune.

Kjøp Arendal før kjøpstaden

Bind 2 I sjøfartens tid. Arendal 1723-1900

Håkon Haugland - Klikk for stort bildeHåkon Haugland

Håkon Haugland

Forfatter Håkon Haugland er historiker med ph.d. i historie fra Universitetet i Bergen. Han bor på Gjeving i Tvedestrand, og driver med forskning og formidling innen norsk by-, sjøfarts- og lokalhistorie. Fra 2021 er han ansatt som forsker/rådgiver ved Kuben - Aust-Agder museum og arkiv.

Bilderedaksjon

Kuben/Aust-Agder Museum og Arkiv ved Hilde Larsen Austarheim (redaktør),  fotoarkivar Hannele Fors og arkivar Egil Blomsø.

Redaksjonskomiteen

Ellen Ledaal Gjertsen (leder), faghistoriker Kristoffer Vadum ved Kuben/ Aust-Agder Museum og Arkiv, førstearkivar Margit Løyland, førstearkivar ved Riksarkivet, faghistoriker Anne Tone Aanby og faghistoriker Jens Johan Hyvik ved Universitetet i Sørøst-Norge

Styringsgruppa

Gjermund Orrego Bjørndahl (leder), Tore Oland, Elin Lunde/Eirik Sørsdal og André Roshan/Hans Magne Tysland, Bente Olimstad Brekka oppnevnt av Arendal bystyre, historiker og initiativtaker Andreas Raaum, Ellen Ledaal Gjertsen (nestleder og vikarierende leder) for historielaga i Arendal, Kristoffer Vadum/Snorre D. Øverbø fra Kuben/Aust-Agder Museum og Arkiv, Olav-Arild Abrahamsen/Gustav Sætra/Harald Rinde fra Universitetet i Agder, Anne Lise Halvorsen fra kulturenheten i Arendal kommune.

Sekretær Sølvi Haraldstad Christensen, kulturenheten i Arendal kommune  

Kjøp I sjøfartens tid 

Bind 3 Moderne tider. Arendal 1900 - 2022 

Iselin Theien - Klikk for stort bildeIselin Theien

Iselin Theien 

Forfatter Iselin Theien tok doktorgrad i historie ved Universitetet i Oxford i 2001.

Fra 2001 til 2003 og 2006 til 2008 var hun forsker ved Institutt for samfunnsforskning med prosjekt om forbrukersamvirkets historie og det sivile samfunn. Fra 2003 til 2006 forsket hun på skandinavisk forbrukerpolitikk etter 1945 som post.doc ved Universitetet i Oslo. Fra 2006-2009 var hun redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning.

I 2010 utgav hun en biografi om Sonja Wigert. I 2015 utgav hun «Fra krig til krig» en biografi om Carl Joachim Hambro. «Damene i Fiolveien - en historie om norske husmødre» kom i 2020.

Bilderedaksjon

Lise Råna, (bilderedaktør), Hannele Fors og Stephan Fiedler, alle Kuben/Aust-Agder museum og arkiv.

Redaksjonskomiteen

Harald Rinde fra Universitetet i Agder (leder), Ellen Ledaal Gjertsen, faghistoriker Ellen Cathrine Lund, Anne Tone Aanby, Hilde L. Austarheim og Jens Johan Hyvik. 

Styringsgruppa

Gjermund O. Bjørndahl (leder), Tore Oland (nestleder) og Bente Olimstad Brekka oppnevnt av Arendal bystyre, Ellen Ledaal Gjertsen for historielaga, Harald Rinde, Universitetet i Agder, Snorre D. Øverbø, Kuben/Aust-Agder museum og arkiv og Anne Lise Halvorsen, Arendal kommune, kulturenheten. 

Sekretær Sølvi Haraldstad Christensen, kulturenheten i Arendal kommune.

Kjøp Moderne tider