Thorvald Chr. Christensen (1833-1913)

Den turbulente situasjonen etter krakket tatt i betraktning, må det sies å ha vært litt av en prestasjon å komme ut av det med tilliten i behold hos Arendals innbyggere, ettersom han fortsatte som ordfører helt til 1896.

Thorvald Christensen var født i Stavanger i 1833. Han ble utdannet jurist i 1856 og utnevnt til byfogdfullmektig samme år. Kort tid etter startet han sin karriere i Finansdepartementet. I 1872 gikk han inn i stillingen som byråsjef. I 1875 takket han nei til å bli dommer ved den internasjonale domstolen i Egypt. 

I perioden 1867 -1888 var Christensen kammerherre ved det norske hoff for Karl 15. og Oscar 2. Det var i Thorvald Christensens ordførertid (1887-1895) at kong Oscar besøkte Arendal (1891). 

I 1881 ble Christensen utnevnt til tollinspektør i Arendal. Som ordfører engasjerte han seg spesielt i jernbanesaken (Arendalsbanen) og byutvidelsen (innlemmelsen av Barbu). Han deltok også aktivt i etableringen av Margaretestiftelsen – et pionerinitiativ innen eldreomsorgen i Arendal. 

 

En venns bedømmelse

Einar Klem har i jubileumsboken for Arendal (1923) gitt Christensen et godt ettermæle. Han karakteriserer han som en mann med meget godt vidd, god hukommelse og glimrende evner. Han var overstrømmende elskverdig mot sine venner og fryktet av sine motstandere på grunn av sin slagferdighet og sin skarpe tunge. 

I omtalen av Christensen refererer Einar Klem fra et innlegg i Vestlandske Tidende. Det er en venn av Christensen som er kilden. Denne vennen uttaler at de ofte diskuterte tidens spørsmål. Christensen kunne da komme i ekstase. Han lot seg begeistre som få, men begynte han å bli sentimental, brøt han gjerne av med en morsomhet.  Ingen måtte nemlig se at han ”eiet et hjerte”. 

Det underlige med Christensen var at han kunne komme med de skarpeste utfall samtidig som det var en mann med et rikt, varmt hjerte. ”Men dets stemme maatte ikke høres av andre. Hvad kammerherren i aarets løp ga bort for at hindre nød, for at avhjælpe savn, var ikke smaatterier; men i stilhet maatte det ske, ingen maatte vite det”. 

Vennen skriver videre at han aldri har sett noen som har gått fra Christensens dør uten hjelp. Det kom stadig folk opp på hans kontor mens han satt der. Det var mange fattigfolk, som kom igjen uke etter uke og fikk sitt bidrag. Hver gang han hadde ytt hjelp sa han liksom unnskyldende: ”Ja, De forstaar, det er bare for at bli kvit dem fort, saa vi kan fortsætte samtalen”. Heller ikke vennen måtte vite at han eiet noe hjerte. 

Thorvald Chr. Christensen var venn av forfatteren Alexander Kielland. I boken Arbeidsfolk opptrer en viss byråsjef Georg Delphin. Det er Thorvald Chr. Christensen som har stått som modell for denne byråsjefen.  

Christensen døde utgift i 1913 og ligger begravet på Arendal kirkegård. 

Kilde:

Einar Klem: ”Stortingsmænd,ordførere og magistrater i Arendal”.  Arendal.Fra fortid til nutid. Kristiania 1923.

Gunnar Molden i Norsk biografisk leksikon