Ingeborg Tomine Tveite

Torjus A. Skjævestad tegner et spennende bilde av Ingeborg Tomine Tveite som hadde et langvarig virke som jordmor i Austre Moland.

 Bildet tilhører Austre Moland Historielag fotoarkiv

Ingeborg Tomine Tveite ble født 29. desember 1893 i Austre Moland (Vestre Tveite) som datter av Marthe Gundersdatter (f. 1861) og Kittel Torbjørnsen (f. 1849). Ingeborg bodde stort sett hele livet sammen med foreldre og bror, til hun døde 9. januar 1975. Hun er gravlagt på Austre Moland kirkegård.

Det siteres fra Torjus A. Skjævestads artikkel:

”Ingeborg Tomine gikk på Karterød skole og ble konfirmert i Austre Moland kirke 4. oktober 1908. Hun fikk da i gave fra Menigheten en bibel og en salmebok med hennes navn og datoen 4. oktober 1908 preget med gullskrift.

Fra høsten 1912 til 1913 var hun barnepike hos familien Bretteville i Arendal. Da hun sluttet, fikk hun en meget god attest fra Johanna Bretteville, datert 3. desember 1913.

Da hun ville ta videre utdanning, skal hennes far ha sagt: ”utdann deg til jordmor, for da vil det alltid være noen som har bruk for deg”. Hun hørte på hans råd, og søkte på utdannelse som jordmor.

Utdannelsen fikk hun ved Kvindeklinikken i Kristiania, der ”Fødsels-Stiftelsen” var ny i 1914. Elevene bodde på internat, og undervisningen i teori og praksis foregikk i samme bygning.

Da Ingeborg Tomine begynte sin jordmorutdanning, var ”Ordensregler for Kvindeklinikken” svært strenge. Hun har skrevet dem av og de er datert 3. mai 1915.

De begynner slik: ”Elevene staar op kl 6 ¼  morgen, gjør værelse orntlig i stand, og sætter vinduet op. Stormkroken skal alltid sættes paa naar vinduet aapnes. Værelsene blir efterseet av overjordmoren før kl 9 morgen. Eleverne maa være i seng kl 10 aften. Tilladelse til at være længere ute maa innhentes hos Overjordmor”. Notatene er svært detaljerte og omfatter både undervisning og fritid.

Hun var dyktig og fikk en meget god eksamen, og stedet for å praktisere sine kunnskaper ble hjembygda Østre Moland. Den første hun tok imot her ble født den 24. juli 1919.

3. april 1919 får hun også autorisasjon til å foreta vaksinasjon i ”Østre Moland, Nedenes Amt”. Dette dokumentet er utstedt av: ”Direktøren for det civile Medicinalvæsen” og underskrevet av H.M. Svan og H. Scharffenberg. Et bevis på at hun hadde full tillit hos de medisinsk sakkyndige.

Det var vesentlig vaksinering mot kopper hun foretok. Alle skulle ha denne vaksinen, og frem til 1946 måtte ”Koppeattest” forevises ved konfirmasjonen.

Historielaget har to protokoller der alle som ble ”koppet” i Austre Moland fra 10. juli 1919 til 4. juni 1953 er bokført. De gir opplysninger om navn, alder, foreldre, dato for ”koppingen” og reaksjonen på vaksinen.

Det er likevel som jordmor hun vil bli husket, og ikke minst de mange ville kjøreturene med hest og kjerre som hun måtte bli med på. Når en blivende far satt med tømmene, og veiens tilstand var dårlig, kunne nok en slik tur skremme ”vettet” av de fleste.

Ingeborg virket som jordmor i Austre Moland fram til 1955, og den siste hjemmefødsel her var da hun tok imot Kåre Odden 27. august.

Da hadde hun tatt i mot 275 gutter og 238 jenter. Til sammen 513 barn.

Privat levde hun et stille liv sammen med sine foreldre og sin bror, men det sosiale nettet rundt seg tok hun vare på, og var et aktivt medlem av flere lag og foreninger.

Hun skal engang ha sagt at hun nok kunne tenke på å gifte seg, men det kom aldri så langt.

En kan vel derfor si at hun ofret seg for bygdas framtid, og alle vi som hun hjalp til verden, er henne stor takk skyldig.

Jordmorkofferten med innhold, hennes lærebøker, bibel og salmebok, håndveske og ”jordmornål”, samt noen papirer er av hennes arvinger donert til historielaget”.

Kilder: Bøker, notater, og opplysninger fra Randi Landbø og Jofrid Ottersland.

Artikkelen er hentet fra dei av oss ein arv. Årsskrift nr. 9-2009. Austre Moland Historielag.