Når kom de første potetene til Agder?

Det har lenge vært påstått at de første potetene ble dyrket på Tromøy. Det er også de som hevder at det var i Moland det skjedde. De peker på presten Jens Boje.

 De første potetene ble avlet på Hove gård rundt 1750. Det hevdet Per Skjeggestad i en artikkel i Sørlandske Tidende for 19. oktober 1968.  Skjeggestad forteller at det var Arendalsmannen Niels Mathias Aalholm som dyrket de første norske potetene på sin gård Hove på Tromøy. 

Skjeggestad forteller videre at Aalholm var en uhyre driftig mann. Han var tollskriver og forretningsmann i Arendal samtidig som han drev Hove som et mønsterbruk.

At Tromøy var tidlig ute med potetdyrking, hersker det ingen tvil om. Men det er ikke sikkert at Per Skjeggestad har helt rett. 

Trygve Holtebekk mener at han kan dokumentere at presten Jens Boje var først ute.  Holtebekk viser til O. Weierholts dokumentasjon fra 1973.  Holtebekk skriver videre at da Boje kom til Moland fra Danmark, hadde han med seg noen knoller som var omhyggelig innpakket i silkepapir.  Disse satte han straks i jorda.

Boje ble innsatt i sitt embete 10. september 1747. Han må ha kommet til Moland på vårparten. Sannsynligvis fikk han satt potetene i jorda det året.  Han satt opp skilt med ”Adgang forbudt” rundt plantene. Dette gjorde han kanskje for å gjøre folk nysgjerrige.

Han begynte etter kort tid å dele ut poteter til de som viste nok interesse. Blant disse var sannsynligvis også Niels M. Aalholm.

Holtebekks og Weierholts påstander blir også støttet av Harald Olsen i en artikkel i i Arendal Historielags årsskrift (2010).

//sider.aaks.no/hove/film_poteten.html

 

Kilder: 

Agder Historielag, 1968. Årsskrift 46.

Trygve Holtebekk. ”Dyrkingen av de aller første norske potetene.” Dei gav oss ein arv.  Austre Moland Historielag.  Årsskrift nr. 5-2005.

Harald Olsen: «Skipsprestens beretninger».  Jens Boye.  Sånn var det.  Arendal Historielag 2010.  Årbok nr. 16. 2010.