Hove leir - fra krig til rock

I 2007 ble Hovefestivalen arrangert for første gang på Hove på Tromøya utenfor Arendal. Det var 66 år etter at tyskerne kom til Hove og anla Hove leir. I disse årene har Hove leir hatt en mangfoldig og spennende historie. Den siste Hovefestivalen var i 2014.