Hoveskogen

Hoveskogen er i flere arkivdokumenter og andre kilder beskrevet som svært verdifull. Fra Hoveskogen ble det i siste halvdel av 1800-tallet i stor utstrekning levert master og rær til distriktets skipsbyggerier. Skogen stod tett og grov med slanke, rette furustammer hvilket passet bra til master og rær for skipsbyggeriene. Skipsbygger Anders Henriksen Friisø kjøpte Hove gård med tilhørende skog av skipsreder Hans Aalholm i 1891.  

Gården hadde da vært i Aalholmslektens eie i mer enn 300 år. Anders Henriksen Friisø hadde skipsbyggerier flere steder langs kysten. Selv om seilskute-byggingen nå nærmet seg slutten var det likevel ikke helt slutt, Friisø bygde sin siste seilskute i 1906. Den fine rette furuskogen var som sagt ypperlig til skipsmaster og rær. Friisø lot deler av skogen hogge ut. Imidlertid stod likevel god skog tilbake da gården ble lagt ut for salg i 1913. Skogen ble taksert av skogmester Håkon Sætreng som den gang beregnet verdien til kr 65.000,00. Eiendommens totalverdi ble satt til kr 92.000.

 Det er Berit Stie som er ansvarlig for manuskriptet for dette filmklippet. Du finner filmen her:

//sider.aaks.no/hove/film_hoveskog.html