Sølvmynter fra Iran, Usbekistan og Russland funnet på Våje

Ett av de store funna av mynter og sølvsmykker fra vikingtida blei gjort på Våje. To store ringspenner, en armring og en fingerring av sølv og ni islamske sølvmynter er tatt vare på.

Myntene er fra tidsrommet 901 til 926 og stammer fra byer i dagens Iran, Usbekistan og Russland. Karl Ragnar Gjertsen ved Aust-Agder museum og arkiv – Kuben har fotografert funnet. Historia om Våje-funnet og andre viktige funn står i Eirin Holbergs kapittel «Høvdingenes tid». Les mer i Eirin Holberg og Knut Dørum: Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723 (Cappelen Damm, 2018).

Foto Karl Ragnar Gjertsen, Aust-Agder Museum og arkiv - Kuben