Utgravingene for ny E18 har skapt ny norsk historie

Sagene i Austre Moland har vært en kjent flintplass i mange tiår, skriver Eirin Holberg og Knut Dørum i Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723. Men det var først sommeren 2013 det ble klart at noen av de eldste bosettingssporene i landet ligger her. De arkeologiske utgravingene som fulgte, avdekket boplasser som er hele 11 000 år gamle.

Både på Sagene og på Hesthag, samt på Kvastad i Tvedestrand, ble det dokumentert boplasser med dateringer til begynnelsen av eldre steinalder, eller det vi kan kalle pionertiden.

Lokaliteten som arkeologene ga navnet Sagene B1, er spesielt interessant. Det er nemlig en utfordring i studiet av pionerbosetningen i Norge at det er så få spor bevart etter den. Alt som en gang har ligget ute i landskapet, av matrester og bein, klær og utstyr av skinn og alt av tre og organisk materiale, er i dag borte. Vi sitter stort sett tilbake med noen få gjenstander av stein. På Sagene B1 ble det derimot funnet rester etter en bolig!»

Forfatterne skriver at arkeologene også har dokumentert rester etter to ildsteder, og det har latt seg gjøre å peke ut flere samtidige boligområder og steder der bosetterne hadde drevet med ulike hverdagslige gjøremål. Les mer i Eirin Holberg og Knut Dørum: Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723 (Cappelen Damm, 2018)

 

Foto: På Sagene er det funnet flere bosetningsspor fra pionertiden. Her er et boplassområde frå ca. 9000 år f. Kr. Foto Kim Darmark, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo