Grafisk profil

Slik bruker du Arendal 300 sin grafiske profil

For arrangementer er det helt åpent å bruke 300-årsjubileets logo, så lenge arrangementet støtter opp under FNs bærekraftsmål. 

Kommersielle produkter

Det er viktig at tiltakene som kan merke seg med logoen og profilen er i tråd med jubileets temaer, innhold og verdier. Bystyret har også vedtatt at hele jubileet skal være i tråd med FNs bærekraftmål. Det er derfor utarbeidet retningslinjer som skal være førende for bruk av logo og profil.

  • Alle aktører som ønsker å benytte jubileets logo og profil til sine formål må søke om dette.
  • Bruk av logo og profil kan inngå som en del av en samarbeidsavtale.
  • Bedrifter og aktører kan benytte logo til profilering av sin virksomhet gjennom merchandise eller andre kommersielle produkter, etter forhåndsgodkjenning i prosjektledelsen for jubileet.

Last ned filer

Logoer i PNG-format 
Logoer i EPS-format
Hus - grafiske elementer i PNG-format 
Hus - grafiske elementer i SVG-format 

Arendal 300 år logo i farger - Klikk for stort bilde
Grafisk fremstilling av rådhuset, fyrene, Trefoldighetskirken og Tromøybrua - Klikk for stort bilde

Logo PNG-filer

Farger

Sort

Hvit

Logo EPS-filer

Farger

Sort

Hvit

Grafiske elementer - hus i PNG

Grafiske elementer - hus i SVG