Hisøy

Skifte etter Marthe Terchildsdatter

Nils Voje Johansen tar oss i denne artikkelen inn i et arveoppgjør på Hisøy på 1730-tallet. Det er Marthe Terchildsdatter som står i sentrum. Hun giftet seg i 1729 med Peder Bentsøn fra Kolbjørnsvik. Marthe døde året etter. Artikkelforfatteren viser hvordan datidens dødsbo ble behandlet og redegjør for noen av gjenstandene i dødsboet. 

Kolbjørnsvik

I 2011 utgav Hisøy Historielag boken Kolbjørnsvik 1711-2011. Sentralt i boken står Skrivergården som i 2011 kunne feire 300-årsjubileum. Boken favner ellers vidt fra kuene i Kolbjørnsvik til malere og kunstnere som har besøkt Kolbjørnsvik. Nedenfor gjengir vi Ulriks Sissener Kirkedams oversiktsartikkel om tettstedet Kolbjørnsvik. Han refererer i teksten til andre artikler i boken. Den er vel verd å lese for alle med sans for lokalhistorie.  

Sjøforklaringen ved Fredensborg-forliset

Leif Svalesen har i en artikkel beskrevet hvordan Peder Buch Brøndsdorph (1702-1774) skjøttet sitt virke som sorenskriver. Han tydeliggjør dette ved å vise hvordan han forholdt seg i forbindelse med sjøforklaringen ved Fredensborg-forliset. Svalesen mener at sorenskriverens fattet kloke avgjørelse i forbindelse med de rettslige avhørene etter forliset. I tillegg til kaptein Ferenz, ble 16 av besetningen fremstilt for retten.

Andreas Friderich Finne (1750-1838)

Sorenskriver Andreas F. Finne hadde en tallrik husstand. I en periode bestod den av 13 barn og 2 voksne. I tillegg hadde han 6 ”skrivekarle”. Han hadde også ansatt huslærer, husjomfru og flere tjenestefolk.  

Gamle begravelsestradisjoner på Hisøy

I anledning av at Hisøy kirke fylte 150 år, ble det utgitt en bok om historien til denne vakre kirken. For livssyns- og historieinteresserte er boken vel verd å lese. På hjemmesiden er det særlig to artikler vi vil trekke frem. Den ene omhandler gamle begravelsestradisjoner på Hisøy. Bidragsyteren er Ulrik S. Kirkedam. Den andre handler om vekkelse og er skrevet av kantor og forfatter Olav Rune Ekeland Bastrup. Nedenfor gjengis noen hovedpunkter fra Kirkedams artikkel.