Anne og Alet

En dag møtte Anne en merkelig skikkelse; - et gammelt kvinnemenneske med et motbydelig utseende. Den gamle kvinnen spurte hvorfor Anne var så trist. Hun fortalte da at hun lengtet hjem til sine foreldre. Da rådet denne kvinnen Anne om at hun kunne gi matmoren, Guri, gift. Da ville hun bli fri og kunne reise hjem. Giften, som kvinnen kalte «fluekrutt», kunne hun kjøpe på Arendals apotek. Matmoren ville da få en langsom, sikker død.

Angivelig fikk Anne et pulver av denne kvinnen som aldri senere er blitt identifisert. 28. juni 1762 blandet Anne dette pulveret i maten til Guri. Noen dager senere, 2. juli, døde hun. 

Anne reiste da hjem til foreldrene sine. Hun klarte ikke å holde på hemmeligheten og fortalte det til sin søster Alet og til kusinen Berthe Olsdatter.

I 1767 kom Alet i tjeneste hos en gammel enke, Gunhild Karlsdatter på Vædingplassen. Alet ville prøve fluegiftens drepende virkning på sin snille matmor. I november blandet Alet giften i maten til Gunhild. Etter flere dagers lidelse, døde hun. 

Ved juletider i 1768 døde også Anne Jansdatter. Det er mulig at det var hun som anskaffet giften. Hun kunne være et farlig vitne for søstrene.

I 1769 dro Anne til Arendal og tok tjeneste hos Morten Mauritzen. Alet tjente nå på bygda, men i april dro hun tilbake til pleieforeldrene, Karen Jonsdatter og Alf Aanonsen. 

  Alet var nå 30 år og skulle visstnok være lei av å leve i sølibat. Pleiefaren Alf var en snill og saktmodig mann. Alet tenkte at hvis pleiemoren døde, ville han sikkert gifte seg med henne. Hun bestemte seg derfor for å gi gift til pleiemoren.

Hun ba kusinen, Berthe, om å kjøpe giften på Arendals apotek. Hun fortalte Berthe hva giften skulle brukes til. Ni dager etter at pleiemoren fikk fluegiften, døde hun.

Nå begynte ryktene å gå om at det hadde foregått et giftmord. Alet ble utpekt som morder og pleiefaren Alf kunne være medskyldig.

Fengslingen og dommen

7. august 1769 ble Alet fengslet og innsatt i arresthuset på Haugerød. Noen dager senere ble også kusinen Berthe fengslet. Alet tilsto de to drapene hun hadde begått. Anne ble pågrepet 2. oktober 1769 og innrømmet at hun hadde drept Guri Hansdatter. Alle tre satt nå på fengslet på Haugerød.

2. desember ble dom avsagt: Alet ble dømt til å halshugges med øks. Hodet skulle settes på en stake og legemet begraves på retterstedet.Anne skulle henrettes med sverdet, og legeme og hode begraves anstendig i stillhet.

Berthe Olsdatter ble dømt til tukthus på livstid i Kristiania.

Dommen ble appellert. I 1771 falt høyesterettsdommen. Den var grusom:«Alet og Anne Kristofersdatter skal for egen del, og til skrekk og advarsel for andre likesinnede forbryterske mennesker klypes med glødende tenger av skarpretteren (bøddelen), først utenfor huset eller stedet hvor mordet ble begått, siden 3 ganger mellom gjerningsstedet og retterstedet, og til slutt på retterstedet. Deretter skal deres høyre hånd hugges av med øks, og siden hodet. Hodet og hånden skal festes på en stake. Hva angår Berthe Olsdatter skal tidligere dom stå ved makt.»

Det gikk svært galt

Slik er hendelsen av Anne referert: «Efterat den høire Haand var afhugget, førte Mestermanden endelig det Hug, der skulde bringe den Ulykkelige Døden. Men det blev dog ikke Dødshugget. Øxen traf hende ikke rigtigt, og man saa Pigen opløfte sit Legeme og gjøre nogle svage Bevægelser med den Haand hun endnu havde tilbage. Det andet Hug mislykkedes ligeledes. Først ved det tredie Hug faldt Hovedet, snarere afskaaret end afhugget. Menneskeslagteren havde Blodpletter i Ansigtet. Alet laa besvimet paa Skafottet.»

Kilder: Harald N. Thygesen: ”Anne og Alet, en kriminalitetshistorie fra Øyestad” i Hilsen fra Øyestad. 2006. Øyestad Historielag. Nr. 38//www.idi.ntnu.no/~anders/books/Anne_og_Alet/

Foto: Plakat for Stephan Hergels film om Anne og Alet

Partisplittelsen i Øyestad i 1967

Valget i Øyestad i 1967 skapte stor oppmerksomhet i media, - også nasjonalt. Bakgrunnen var spliden som hadde oppstått i Arbeiderpartiets lokallag i Øyestad. Sentralt i konflikten stod Arne Myrdal. Han har beskrevet opprøret i en av bygdebøkene sine. Det finnes også andre kilder til forståelse av stridighetene. På den bakgrunn kan en klare å beskrive hva hovedkonfliktene bestod i.

Politikk på skole og fabrikkloft

Nils Nersten (1882-1975) var han formann i Aust-Agder Bondeparti fra 1920-1927, fra 1921 til 1928 var han medlem av Bondepartiets landsstyre. Han representerte partiet på Stortinget i tre valgperioder (fra 1922 til 1936).

Arbeidstjenesten på Nedenes 1943-1945

AT-leiren ble bygd av tyskerne i 1943. AT-guttene jobbet for det meste på Nedenes-saulene, eller de ble satt til å hjelpe bøndene. Sveit-føreren på Nedenes het Prøys Danielsen. Han var ikke medlem av NS, og han var godt likt av guttene i leiren.  

Det første herredsstyret i Øyestad

I følge den nye formannskapsloven av 1837 skulle det avholdes valg på formannskap og representantskap. Det var direkte valg på formenn og representantskapsmedlemmer. De ble valgt for 4 år, men slik at halvparten skulle gå ut hvert annet år. Det ble dermed avholdt valg annethvert år.

Den knallharde kirkekampen i Øyestad under krigen

NS-myndighetene truet Knut Strandskogen med anmeldelse hvis han opptrådte som prest på bedehusene. Han svarte da følgende: «Anmeldt er jeg jo blitt flere ganger, etter som jeg har hørt, men jeg går frimodig og taler Guds ord på bedehuset, og tar så meget av ritualet som jeg finner beleilig».  

Det var lønnsomt, men også farlig å være arrestforvalter den gang

Det var populært å være arrestforvalter ved Haugerød fengsel i Øyestad i gammel tid. Stillingen gav status, og hele 50 riksdaler i årslønn. Slik lønn var til å leve av, selv om forvalteren da måtte holde ”Lys og Brænde” til fengselet. Men ansvaret for fangene kunne være tungt å bære. Dette fikk forvalterne føle på kroppen hver gang en fange rømte.