Arendal

Det store bankkrakket

Dette er en artikkel inspirert av boka til Johs. G. Torstveit ”Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk part i Arendal 1886-88”. Noen egentlig tittel har artikkelen ikke, men hensikten er klar: Få folk til å lese boka. Den er et verdifullt bidrag til kunnskap om – og refleksjon over – en del av vår bys historie. Vi er tilbake til de siste tiårene på 1800-tallet. Nedenfor gjengir vi Raaums anmeldelse av Johs. G. Torstveits bok om bankkrakket i Arendal på 1880-tallet. Her kaster Raaum søkelyset på Herlofson-slektens historie. Samtidig får vi gjenskapt noen viktige samfunnstrekk fra Arendal på 1800-tallet.

Arendals første ordfører

Da Morten Smith Dedekam (1793-1861) kom tilbake til Arendal, opprettet han en alminnelig kjøpmannshandel som han interesserte seg lite for. Det kan heller ikke sies at han har drevet det noe videre i skipsfarten. Det var selve byen og dens kommunale forvaltning som helt fanget hans interesse. I det arbeidet gikk han opp med en kjærlighet, dyktighet og myndighet som var enestående.

Var Christian Jacobsen Drakenbergs 146 år et falsum

Dette betimelige spørsmålet stiller Nicolay Corneliussen i en artikkel i Agderposten 25.03. 1959. Drakenberg dukket for øvrig opp under kong Fredrik 4.s besøk i Arendal i 1704. Drakenberg var da angivelig 106 år og kongen ville treffe ham. Kong Fredrik beriket han med flere gaver. Kildene opplyser videre at Drakenberg 5 år senere giftet seg. Som 130-åring var han enkemann og han fridde da til en ung bondejente ”..som imidlertid gav ham Kurven”.

Trefoldighetskirkene i Arendal

Arendal ble eget prestegjeld i 1705. Byen fikk sin første kirke i 1670, men da som anneks til Holt. Dette falt ikke i god jord hos sognepresten i Holt. «De byggede den for sin Mageligheds Skyld, da de var blevne meget formuende», uttalte presten Christian Dyrhuus. 

Arendalssangens 5. vers

Gunleif Myhren har portrettert Emil Rummelhoff i flere artikler. I en av artiklene omtaler han det 5. verset til Arendalssangen. Dette verset ble aldri anerkjent. Gunleif Myhren mener at dette verset ikke hører hjemme i en bysang. Det står heller ikke i stil til sangen. Enhver får selv bedømme.  

Prokurator Hans A. Kruse nektet å skrifte offentlig

Jacob Pedersen Brinch (1686-1720) var residerende kapellan da Trefoldighetskirken ennå hørte inn under Holt prestegjeld. I 1705 ble Arendal opprettet som eget prestedømme og Jacob Brinch ble kirkens første sogneprest.  

Thorvald Chr. Christensen (1833-1913)

Den turbulente situasjonen etter krakket tatt i betraktning, må det sies å ha vært litt av en prestasjon å komme ut av det med tilliten i behold hos Arendals innbyggere, ettersom han fortsatte som ordfører helt til 1896.

En bemerkelsesverdig kvinne

Michael og Bonnie Jorgensen fra USA kommer til Norge i mai 2015 for å bringe Theodora Cormontans musikk tilbake fra Norge.

Kongemøte med feil flagg

I 1935 besøkte kong Haakon Arendal i anledning av Sørlandsbanens åpning. I likhet med andre kongetro og lojale borgere ville også Arendals Sjømandsforening vise Kongen sin honnør ved å møte frem under sin fane ved kongetogets ankomst. Kristen Taraldsen forteller om forviklingene som oppstod.  

Conrad Nicolay Schwach (1793-1860)

Schwach foretrakk å leve i "Usædelighed" i Christiania framfor å gifte seg. Han var ofte i pengeknipe ettersom han festet, drakk og forførte "fruentimmer". Da han endelig valgte å gifte seg, flyttet han til Arendal for å bli sakfører. Det var for utrygt å forbli i Christiania.